Veselého Silvestra  a šťastný Nový rok 2023  želá   

starostka  Mgr. Erika Turanová  a  kolektív

zamestnancov   Obecného  úradu  Senohrad