S iniciatívou založiť detskú folklórnu skupinu prišli Agneska Dolinská a Evka Guttenová.

 Naše prvé stretnutie bolo na zdravotnom stredisku 7. novembra 2015. Prišlo až 28 detí vo veku od 3 do 13 rokov. A týmto dňom sa začali každú sobotu naše nácviky.  Ďalšou členkou sa stala aj Aďa Chmelková. Priestory zdravotného strediska nám začali byť malé.  Vtedy nám pani starostka navrhla, aby sme nacvičovali v priestoroch obecného úradu. Ďakujeme pani starostke, že nás v našich aktivitách podporuje.

 Na jeden náš nácvik sa prišla pozrieť aj Lenka. A od tej chvíle začala pracovať na nádherných krojoch, v ktorých vystupujeme. Ďakujeme Lenke za všetko, čo pre nás robí. 
 Spoločne sme absolvovali 5 vystúpení v našej obci – vianočné vystúpenie, vystúpenie ku Dňu matiek, Dňu učiteľov, Dňu rodiny a vystúpenie na  dožinkových slávnostiach. S pásmom jarných hier sme vystúpili v susedných obciach – Dačov Lom a Sucháň. Od 5. júla vystupujeme pod názvom Detská folklórna skupina Hrášok. Na začiatku šk. r. 2016/2017 máme v skupine zapísaných 33 detí. Do spevu a tanca nám vyhrávajú šikovní muzikanti – Adam Gutten, Peťo Fulajtár, Katka Guttenová a Matúš Turan. Naše poďakovanie patrí všetkým rodičom a starým rodičom, ktorí nám pomáhajú pri obliekaní, pri vytváraní kulís, pri podávaní občerstvenia.

 Hlavným zmyslom našej práce je a vždy bude pestovať v deťoch vzťah k rodnému kraju, k jeho tradíciám, učiť ich vážiť si toho, čo naši predkovia vytvorili a uchovať skvosty miestnej kultúry pre ďalšie generácie. Snáď sa nám to spoločne podarí a zanechá v nás pocit obyčajného ľudského šťastia. Všetkým želáme, aby prežili nezabudnuteľné chvíle s našou folklórnou skupinou.

V súčasnosti Lenka pracuje na tvorbe tradičného senohradského ľudového kroja pre všetkých členov DFSk Hrášok. Aj touto cestou Vás chceme poprosiť o pomoc a podporu. Ak máte nepotrebný senohradský kroj – ženský, mužský, detský ( môže byť len časť z neho ), chcete ho predať alebo darovať, kontaktujte: lenkabf@gmail.com, 0902 153735. Ďakujeme.