Rozloha revíru je 3 189,33 ha z čoho je 661,01 ha lesa a poľnohospodárskej pôdy je 2 453,32 ha a nepoľovné pozemky majú výmeru 75 ha.

Poľovný revír č. 17 Senohrad leží v Banskobystrickom kraji a jeho územie sa rozprestiera v strednej časti Krupinskej planiny, ktorá je súčasťou Slovenského stredohoria. Poľovný revír č. 17 Senohrad zastrešuje OKO SPZ Krupina. Pre zaujímavosť je to prvý revír Krupinského okresu od východnej svetovej strany, nakoľko od východu je hranica revíru totožná s hranicou okresov Krupina a Veľký Krtíš a zo severnej strany s okresom Zvolen. Istú časť severnej hranice tvorí hranica so známym vojenským výcvikovým priestorom Lešť, po starom Oremov Laz.

Poľovný revír č. 17 Senohrad sa nachádza na katastrálnych územiach obcí Senohrad, Horné Mladonice, Dolné Mladonice a sčasti Lackov. Najnižšia nadmorská výška je v Dolných Mladoniciach (cca 390 m.n.m.) a najvyššia na Žigmundovom laze 721 m.n.m.  Z celkovej plochy lesy pokrývajú 661,01 ha čo je 21 %. Pozemky lesného pôdneho fondu sú nevýrazne oddelené od pozemkov poľnohospodárskeho pôdneho fondu les prechádza pozvoľne do poľnohospodárskej krajiny a vytvára pomerne veľké plochy prechodných spoločenstiev tzv. ekoton, kde zver nachádza pestrú potravu a úkryt. V blízkosti dedín a lazníckych usadlostí je množstvo ovocných stromov i plánok jabloní a hrušiek, kde zver nachádza do neskorej jesene dostatok dužinatej potravy. Najrozšírenejšou drevinou je dub cerový, potom buk lesný, dub zimný, hrab obyčajný a agát biely.

Ďalej sa tu vyskytuje javor, brest, jaseň, jelša, topoľ, vŕba, smrek, borovica, smrekovec opadavý. V našom poľovnom revíri sa vyskytujú všetky druhy raticovej zveri, ktorá sa loví na území Slovenska. Najväčšie zastúpenie v JKS má srnčia zver 106 ks ktorá je tu ako hlavná zver a táto zver je zaradená do I. kvalitatívnej triedy. Ďalej má zastúpenie v JKS jelenia zver 58 ks, ktorá je tiež zaradená do I. kvalitatívnej triedy a posledná je zver diviačia 31 ks. Danielia a muflónia zver sa vyskytuje len ojedinele. Z mäsožravcov sa vyskytuje líška hrdzavá, rys ostrovid a trvale mačka divá.

Z malej poľovnej zveri sa tu vyskytuje zajac poľný a bažant obyčajný. Z ostatnej srstnatej zveri sa tu nachádza : jazvec lesný, lasica hranostaj, lasica myšožravá, tchor svetlý, tchor tmavý, kuna lesná a kuna skalná. Medzi pernatú zver, ktorá sa tu nachádza patrí: drozd čvikotavý, havran čierny, holub hrivnák, hrdlička poľná, hrdlička záhradná, kavka tmavá, krkavec čierny, jastrab lesný, jastrab krahulec, myšiak hôrny, myšiak severský, rôzne druhy kačíc, sojka škriekavá, straka čiernozobá, vrana túlavá, sokol rároh, sokol myšiak, bocian biely, bocian čierny, volavka popolavá, rôzne druhy netopierov a takmer všetky druhy drobných spevavcov. Nakoľko sa v poľovnom revíry vyskytujú laznícke usadlosti, môžeme brať do úvahy aj výskyt túlavých psov a mačiek.

Viac tu: http://pz-liska.webnode.sk/charasterika/