Ďakujem za vašu ohľaduplnosť i ochotu prijať tieto dôležité obmedzenia. Chránime nielen svoje zdravie, ale aj tých okolo nás. Všetkým vyprosujem požehnaný čas v kruhu vašich najbližších.

Martin Kňažek, farský administrátor, kontakt:   0903 982 225

Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti veriacich na nedeľných bohoslužbách. Dišpenz platí od 1. októbra, až do odvolania. 


Verejné bohoslužby sú do odvolania zrušené.

ONLINE STREAM PRENOSY:

Sedem rád k modlitbe svätého ruženca od kňaza Floriana Kolfhausa


Pre tých, ktorí by chceli prispieť "do zvončeka" alebo "na kostol":

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Senohrad

SK74 0900 0000 0000 7162 8903

GIBASKBX

QR kód


Farské oznamy:

DátumNázovVeľkosť a typ
10. 01. 2021  Krst Krista Pána - 10.1.2021 (1) 166 kB [pdf]
01. 01. 2021  Pastiersky list Bohorodička - Nový rok 2021 453 kB [pdf]
24. 12. 2020  2020 Vianoce - Narodenie Pána PASTIERSKY LIST 173 kB [pdf]
26. 10. 2020  7 rád k modlitbe sv.ruženca 72 kB [pdf]
12. 09. 2020  VČIELKA plán práce 34 kB [pdf]
01. 01. 2020  Ročný výkaz o hospodárení k 31.12.2019 32 kB [pdf]
29. 12. 2019  Zml.o posk.dot.zo ŠR_MK SR_MK_3617_2019_1.1 RKC Senohrad 2 915 kB [pdf]
18. 08. 2019  Upratovanie kaplnky na celý rok 50 kB [pdf]
13. 08. 2018  Zmluva o dielo rekonštrukciu strechy Fara SENOHRAD 453 kB [pdf]

Priložené fotografie