• Ďakujem za vašu ohľaduplnosť . Chránime nielen svoje zdravie, ale aj tých okolo nás. Všetkým vyprosujem požehnaný čas v kruhu vašich najbližších.

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Senohrad
Senohrad 44, 962 43  
IČO: 37820001
DIČ: 2021120794
kontakt: 0903 982 225
e-mail: martin.knazek@gmail.com
Martin Kňažek, farský administrátor