Ďakujem za vašu ohľaduplnosť . 

Všetkým vyprosujem požehnaný čas v kruhu vašich najbližších.

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Senohrad

Senohrad 44, 962 43  

IČO: 37820001

DIČ: 2021120794

IBAN: SK74 0900 0000 0000 7162 8903kontakt: 0903 982 225

e-mail: martin.knazek@gmail.com

Martin Kňažek, farský administrátor 


--------------------------------------------------------------------------------------

Názov projektu:

Obnova strechy veže kostola sv. Imricha v Senohrade,

č. ÚZPF 1113/1

Zmluva číslo: MK-626/2022-180

Poskytnutá dotácia vo výške 50 000,-- EUR

Poskytovateľ:        Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Sídlo:                      Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1

Zastúpený:            Silvia Hroncová, ministerka kultúry SR

IČO:                         00165 182


https://www.kmh.sk/portals_pictures/i_006258/i_6258802.pnghttps://www.kmh.sk/portals_pictures/i_006258/i_6258802.png

 - na úhradu bežných výdavkov v nasledovnom členení:

materiálové náklady - nákup stavebného materiálu nákup dreva (dosky, hranoly, fošne),  medeného zvitkového plechu, spojovací materiál, lepidlo, impregnácia, fólia a pod., obnova strechy a súvisiacich konštrukcií 

Z dotačného programu poskytovateľa Obnovme si svoj dom a príslušného podprogramu 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok. 


Dobrovoľný príspevok môžete uhradiť na horeuvedené číslo účtu prípadne prostredníctvo QR kódu.    Ď a k u j e m e .


-------------------------------------------

REALIZOVANÉ 

Názov projektu:

Kaplnka Panny Márie Ružencovej – oprava strechy

 

Zmluva číslo: 1074/2022/ODDDO

Poskytnutá dotácia vo výške 5 000,-- EUR

Farské oznamy:

DátumNázovVeľkosť a typ
17. 05. 2024  PLAGAT - Deviatnik - Litava - 2024 1 780 kB [pdf]
17. 05. 2024  Turičná nedeľa - 19.5.2024 179 kB [pdf]
05. 05. 2024  LS máj 2024 115 kB [pdf]
20. 12. 2023  Dodatok č.1 zmluvy ŠVESTAV s.r.o. - SENOHRAD 123 kB [pdf]
25. 09. 2023  webZmluva o pôžičke RKC farnosť Sielnica 886 kB [pdf]
08. 09. 2023  webZml.o dielo č. 07_2023 Švestav sro Obnova veže kostola sv. Imri 3 135 kB [pdf]
20. 08. 2023  Príloha č.2 KPÚ BB - rozhodnutie 1 345 kB [pdf]
20. 08. 2023  Príloha č.1 - Senohrad veža 19 kB [docx]
20. 08. 2023  Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR č. MK-6266/2022-180 366 kB [pdf]
23. 06. 2023  PRIHLASKA NA BIRMOVKU 112 kB [pdf]
08. 11. 2022  Oznamy ružencového bratstva 873 kB [docx]
24. 09. 2022  Ružencové bratstvo 2022 2 706 kB [pdf]
30. 05. 2022  Zmluva_BBSK_kaplnka Ruž.Panny Márie-oprava strechy č. 1074/2022/ODDDO 5000,-- EUR 2 257 kB [pdf]
02. 04. 2022  NOVÉNA ODOVZDANOSTI 73 kB [pdf]
18. 01. 2021  Svätý ruženec - rady dobrej modlitby 45 kB [doc]
18. 01. 2021  sv.Jozef_modlitby 37 kB [pdf]
18. 01. 2021  7 rád k modlitbe sv.ruženca 72 kB [pdf]
12. 09. 2020  VČIELKA plán práce 34 kB [pdf]

Priložené fotografie