ZverejnenéNázovZmluvná stranaIČO
14.09.2021 Zmluva č. 4/2021 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Senohrad v zmysle VZN č. 2/2019 v roku 2021 [61 kB - pdf] Slovenský zväz zdravotne postihnutých Senohrad
14.09.2021 Zmluva č. 3/2021 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Senohrad v zmysle VZN č. 2/2019 v roku 2021 [61 kB - pdf] Jednota dôchodcov Slovenska v Senohrade
14.09.2021 Zmluva č. 2/2021 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Senohrad v zmysle VZN č. 2/2019 v roku 2021 [61 kB - pdf] Folklórna skupina Hrachovinka Senohrad
02.09.2021 Mandátna zmluva - stavebný dozor na stavbe "KC Senohrad stavba" v rámci projektu "Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba Senohrad" [1 073 kB - pdf] STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. Štúrova 412, 952 01 Vráble 38557277
16.08.2021 Kúpna zmluva [513 kB - pdf] Guttenová Katarína
13.08.2021 Kúpna zmluva O2 mobil [100 kB - pdf] O2 slovakia, s.r.o. Aupark Tower Einsteinova 24 851 01 Brat 35848863
13.08.2021 Kúpna zmluva O2 mobil [105 kB - pdf] O2 Slovakia, s.r.o. Aupark Tower Einsteinova 24 851 01 Brati 35848863
13.08.2021 Kúpna zmluva O2 mobil [104 kB - pdf] O2 Slovania, s.r.o. Aupark Tower Einsteinova 24 851 01 Brat 35848863
28.07.2021 Zmluva o dielo [6 472 kB - pdf] I.S.O.N spol. s r.o., Kráľová 752/11, 962 01 Zvolenská Slat 43779280
09.07.2021 Poistná zmluva - poistenie majetku Senohrad 151, 188 a poistenie zodpovednosti [131 kB - pdf] Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratis 35709332
09.07.2021 Poistná zmluva - PZP prívesný vozík [91 kB - pdf] Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratis 35709332
07.07.2021 Zmluva o poskytovaní audtíroských služieb na rok 2021 [1 180 kB - pdf] Ing. Milena Korcová, Májová 50, 966 81 Žarnovica 30197996
01.07.2021 Zmluva o dielo [332 kB - pdf] Martin Drozdy, Senohrad 49 40543617
25.05.2021 Kúpna zmluva [565 kB - pdf] Ján Dolinský a Margita Dolinská
12.05.2021 Zmluva č. 521 067 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR [916 kB - pdf] Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Brati 00177474
30.04.2021 Kúpna zmluva [848 kB - pdf] Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 B 37828100
23.04.2021 Zmluva č. 1/2021 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Senohrad v zmysle VZN č. 2/2019 v roku 2021 [61 kB - pdf] Telovýchovná jednota Družstevník Senohrad
31.03.2021 Kúpna zmluva [619 kB - pdf] Jana Hriňová
22.03.2021 Mandátna zmluva [1 744 kB - pdf] Pinkfreedom s.r.o. 50245376
09.03.2021 Kúpna zmluva a zmluva o vecnom bremene [1 715 kB - pdf] Dolinský Ján a Margita Dolinská
29.01.2021 Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení [2 193 kB - pdf] Nemocnica AGEL Zvolen, a.s., Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 45594929
22.01.2021 Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení [2 884 kB - pdf] Nemocnica AGEL Zvolen, a.s. 45594929
11.01.2021 Zimná údržba [854 kB - pdf] Martin Drozdy 40543617
01.01.2021 Nájomná zmluva - garáž pri budove zdravotného strediska [281 kB - pdf] Andrea Putnokyová
Mohlo by Vás zaujímať: