ZverejnenéNázovZmluvná stranaIČO
29.05.2023 ZMLUVA O DODÁVKE SOFTVÉROVÝCH PRODUKTOV A POSKYTOVANÍ SERVISNÝCH SLUŽIEB [581 kB - pdf] INISOFT s. r. o, Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica 45234469
23.05.2023 Zmluva č. 523 077 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR [3 066 kB - pdf] Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474
28.04.2023 Zmluva o zhodnotení odpadu v zariadení na zhodnocovanie odpadov v kompostárni bioodpadu Záhorce č. 1/2023 [3 521 kB - pdf] ELEMONT, s.r.o. 36682527
27.04.2023 Poistná zmluva PZP DHZ protipovodňový vozík [202 kB - pdf] Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štát 54228573
27.04.2023 Poistná zmluva PZP DHZ Iveco Daily [202 kB - pdf] Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štát 54228573
21.03.2023 Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člene ZMOS [3 183 kB - pdf] DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEU 45736359
17.03.2023 Dohoda na odchyt a umiestnenie psov [1 067 kB - pdf] Erika Lojová
08.03.2023 Zmluva č. 3/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Senohrad v zmysle VZN č. 2/2019 v roku 2023 [128 kB - pdf] Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Senohrad
08.03.2023 Zmluva č. 1/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Senohrad v zmysle VZN č. 2/2019 v roku 2023 [130 kB - pdf] Telovýchovná jednota Družstevník Senohrad
07.03.2023 Poistná zmluva - poistenie majetku Senohrad 151, 171, 188, DS, HZ, OZS, chodník do kostola a poistenie zodpovednosti za škodu [9 692 kB - pdf] Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratis 54 228 573
06.03.2023 Zmluva o dielo - - výmena svietidiel verejného osvetlenia v obci Senohrad [159 kB - pdf] MM Unistav s.r.o. Zastúpený: Milanom Drozdym - konateľom 51656493
06.03.2023 Zmluva č. 2/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Senohrad v zmysle VZN č. 2/2019 v roku 2023 [127 kB - pdf] DHZ Senohrad
02.03.2023 Zmluva o poskytnutí služieb [200 kB - pdf] DUO PROjekt, s. r. o., Námestie Štefana Moysesa 4, 974 01 B 55061249
31.01.2023 Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu [2 790 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. vienna Insurance Group 31595545
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 MM [130 kB - pdf] Maroš Matejka
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 KŽ [131 kB - pdf] Katarína Žigmundová
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 MO [132 kB - pdf] Mária Oremová
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 PG [132 kB - pdf] Pavel Gažov
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 RO [131 kB - pdf] Rudolf Orem
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 MM [131 kB - pdf] Mária Mackovciová
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 RS [131 kB - pdf] Radka Slúková
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 PB [130 kB - pdf] Pavel Brčica
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 ŠŠ [131 kB - pdf] Štefan Šustek
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 AP [131 kB - pdf] Angelika Packová
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 SJ,MC [132 kB - pdf] Mária Cviková, Slavomír Jucha
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 DD [130 kB - pdf] Dávid Dolinský
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 MV [130 kB - pdf] Milan Vidhold
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 JZ [131 kB - pdf] Jozef Záchenský
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 EF [130 kB - pdf] Eva Findrová
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 MA [130 kB - pdf] Margita Augustínová
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 VT [130 kB - pdf] Vladimír Tryzna
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 ZP [131 kB - pdf] Zdenka Pupalová
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 KA [130 kB - pdf] Katarína Ančinová
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 ŠD,MD [132 kB - pdf] Štefan Dobrocký, Monika Dobrocká
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 ŠD [131 kB - pdf] Šimon Dolinský
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 MN [131 kB - pdf] Margita Nôtová
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 PD [131 kB - pdf] Peter Dolinský
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 MD [131 kB - pdf] Milan Drozdy
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 JK [131 kB - pdf] Jana Končeková
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 AM [131 kB - pdf] Anna Mlynáriková
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 AL [130 kB - pdf] Anna Luciaková
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 AK [131 kB - pdf] Andrea Kročilová
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 PB [131 kB - pdf] Peter Belis
02.01.2023 Zmluva o zimnej údržbe miestnych komunikácií v obci Senohrad [3 196 kB - pdf] Martin Drozdy Senohrad 49 40543617
01.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 IGB [131 kB - pdf] Ivana Gombárová Belisová
Mohlo by Vás zaujímať: