ZverejnenéNázovZmluvná stranaIČO
10.04.2024 Zmluva na vykonávanie zberu drobného stavebného odpadu [1 415 kB - pdf] Infoland, s.r.o. 46713816
04.04.2024 Poistná zmluva - úrazové poistenie [5 630 kB - pdf] Komunálna poisťovňa 31595545
04.04.2024 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AČ [707 kB - pdf] ÚPSVaR Zvolen 30794536
20.03.2024 Mandátna zmluva [3 760 kB - pdf] i-projekt, s.r.o. 44784619
20.03.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR [4 170 kB - pdf] Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474
19.03.2024 Zmluva o dielo IFOsoft , prepojenie s DCOM [2 280 kB - pdf] IFOsoft, s.r.o. 31666108
13.03.2024 Kúpna/lízingová zmluva Dacia Sandero Stepway Expression [1 992 kB - pdf] UniCredit Leasing Slovakia, a.s. 35730978
13.03.2024 Zmluva o výkupe ojazdeného vozidla DACIA DUSTER [801 kB - pdf] EUROMOTOR, spol. s r.o. 31561357
28.02.2024 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 188 AP [208 kB - pdf] Adam Pavlov
28.02.2024 ZMLUVA o prenájme informaćných a reklamných tabúľ č. KA/13/2024 [1 283 kB - pdf] MASLEN s.r.o. 36619370
22.02.2024 Zmluva č. 3/2024 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Senohrad v zmysle VZN č. 2/2019 v roku 2024,uzn.1/3/2024 [141 kB - pdf] Dobrovoľný hasičský zbor Senohrad
21.02.2024 Zmluva č. 1/2024 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Senohrad v zmysle VZN č. 2/2019 v roku 2024,uzn.1/3/2024 [141 kB - pdf] Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO Senohrad
15.02.2024 Zmluva č. 2/2024 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Senohrad v zmysle VZN č. 2/2019 v roku 2024,uzn.1/3/2024 [1 782 kB - pdf] Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Senohrad
14.02.2024 Kúpna zmluva [2 205 kB - pdf] Filip Peter, Orem Jozef, Orem Ján, Oremová Božena, Obec Seno
14.02.2024 Príloha číslo 1 k Zmluve č. SZH1021201510 [3 792 kB - pdf] ENVI-PAK, a.s. 35858010
01.02.2024 Rámcová poistná zmluva 9059806408 o poistení zodp.za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla podľa VPP PZP 13 - flotila [3 654 kB - pdf] Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štát 54228573
31.01.2024 Kúpna zmluva [1 772 kB - pdf] Obec Senohrad, Vaisová Anna, Urbanová Mariana, Lazár Jozef,
31.01.2024 Kúpna zmluva a zmluva o vecnom bremene o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam [3 194 kB - pdf] Obec Senohrad, Chlpoš Ján, Urban Ján, Urban Pavel, Urban Ľub
15.01.2024 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 171 JO [186 kB - pdf] Jakub Orem
02.01.2024 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 188 MD,ŠD [211 kB - pdf] Štefan Dobrocký, Monika Dobrocká
02.01.2024 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 171 PG [178 kB - pdf] Pavel Gažov
02.01.2024 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 MM [208 kB - pdf] Marcela Maslíková
02.01.2024 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 PJ [208 kB - pdf] Pavel Jambrich
02.01.2024 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 188 ZP [208 kB - pdf] Zdenka Pupalová
Mohlo by Vás zaujímať: