18.2.2021 - 1. RIADNE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE SENOHRAD 16.02.2021
uzn. 1_2021 [pdf / 154 kB]