Kaplnka sv. Jána Nepomuckého

Renesančná kaplnka postavená v r. 1748, bola rozširovaná a obnovená v r. 1904 a potom aj neskôr.

Kostol sv. Imricha

Postavený v r. 1764. V r. 1781 vrchnú časť kostola zničil požiar spôsobený bleskom. Oltáre, lavice, obraz patróna kostola oheň nezasiahol.

V roku 2004 bol kostol opravený, zrekonštruované elektrické vedenie a po 70 rokoch bolo vnútorné vymaľovanie chrámu, oprava vonkajšej fasády. Tento jednoloďový barokový kostol je prekvapujúci bohatosťou interiéru. Veľkolepý skvost obce.