Jozef Tryzna - zástupca starostky

Adresa: Senohrad 
tel.: 0902 473 671
e-mail: tryzna.jozef@gmail.com
politická strana: KDH

Obvod č. 5., bytové domy a rodinné domy, súpisné č.: 46, 47, 48, 66, 101, 102, 103, 110, 171, 188


Ing. Martina Oremová

Adresa: Senohrad
tel.: 0902 177 175
e-mail:  martina.orem@gmail.com
politická strana: Hlas-SD

Obvod č. 4., rodinné domy súpisné č.: 62, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 100, 105, 106, 107, 108, 112, 114, 115, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 340
        

Emil Korčok

Adresa: Senohrad
tel.: 0904 515 852
e-mail:  korcokemil@gmail.com
politická strana: nezávislý

Obvod č. 6., rodinné domy a bytový dom, súpisné č.: 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 147, 149, 151, 152, 155, 156, 157, 158, 161, 162, 168, 169, 172, 173, 174, 175,176, 178, 179, 180, 186, 189, 191, 192, 194, 214

                                                                          
Mgr. Jozef Malček

Adresa: Senohrad
tel.: 0907 804 940
e-mail:  d.malcek@gmail.com
politická strana: KDH

Obvod č. 3., rodinné domy súpisné č.: 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 99, 263, 266, 275, 293, 306, 310, 339

                                                                           

Zuzana Stankovičová

Adresa: Senohrad
tel.: 0911 205 217
e-mail:  stankovicovaz@gmail.com
politická strana: KDH

Obvod č. 2., rodinné domy súpisné č.: 21, 23, 24, 26, 27, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 49, 51, 307

                                                                                      

Lukáš MATEJKA

Adresa: Senohrad
tel.: 0903 453 602
e-mail:  matejkal13@gmail.com
politická strana: ŽIVOT-NS

Obvod č. 1., rodinné domy súpisné č.: 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 209, 216, 218, 220, 229, 231, 232, 234, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 253, 257, 258, 259, 585, 594

                                                                                                          

Ján OREM

Adresa: Senohrad
tel.: 0904 804 150
e-mail:  oremj@azet.sk
politická strana: SMER-SD

Obvod č. 7., rodinné domy súpisné č.: 104, 126, 160, 167, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 278, 279, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 294