Komisia sociálna, pre výstavbu a verejný poriadok

Mgr. Erika Turanová,  - predsedkyňa, poslankyňa OZ

Štefan Matejka,  člen, poslanec OZ

Ján Orem,  člen, poslanec OZ

Ján Čierny, člen, občan

Ján Malček, člen, občan


Komisia kultúrna, pre mládež a šport

Anna Čierna,  predsedkyňa, poslankyňa OZ

Mgr. Jozef Malček, člen, poslanec OZ

Zuzana Stankovičová, členka, poslankyňa OZ

Ing. Martina Oremová, členka, občanka

Jozef Dolinský, člen, občan