Komisiu pre výstavbu, verejný poriadok a územné plánovanie

Ján Orem , predseda, poslanec OZ

Mgr. Jozef Malček,  člen, poslanec OZ

Emil Korčok,  člen, poslanec OZ

Ján Čierny, člen, občan

Ján Malček, člen, občan


Komisiu pre kultúru, mládež,  seniorov a šport

Zuzana Stankovičová,  predsedkyňa, poslankyňa OZ

Ing. Martina Oremová, členka, poslankyňa OZ

Lukáš Matejka, člen, poslanec OZ