• Dobrovoľný hasičský zbor
  • Poľovnícke združenie
  • Spolok včelárov Slovenska
  • FS - Hrachovinka
  • DFS Hrášok
  • DZZP