Slovenský zväz zdravotne postihnutých

V obci aktívne pracuje organizácia SZZP. Vznikla v roku 1974 pod názvom Zväz invalidov. Medzi prvými členmi boli Katarína Ližbinová, Jozef Šimák, ktorý bol prvým predsedom tejto organizácie. V roku 1990 bola táto organizácia premenovaná na Slov. zväz zdravotne postihnutých. Počet členov organizácie je 57. Sú to občania s rôznym zdravotným postihnutím – sluchovo, telesne, vnútorne zrakovo a vozičkári, ale aj sympatizanti.

Toho času je predsedom organizácie p. Štefan Matejka, ktorý túto funkciu vykonáva už 10 rokov. Činnosť organizácie spočíva hlavne pomôcť týmto občanom pri riešení ich požiadaviek, pri zabezpečovaní rôznych zdravotníckych pomôcok ale aj v organizovaní zájazdov na kúpanie do Podhájskej a Dudiniec, čo prospieva zdraviu členov organizácie.