DOBRÝ ROČNÍK APARTMÁNY
Senohrad 253
962 43 Senohrad

Telefón: +421 903 227 886
web: www.dobryrocnik.sk