Obecný úrad
Senohrad 151
962 43 Senohrad

IČO: 00320234

DIČ: 202 115 2606

telefón:
+421 45 54 02 631

e-mail:
info@senohrad.sk

VÚB a.s. pobočka Krupina

IBAN: SK71 0200 0000 0000 0162 0412 


starostka obce

Mgr. Erika Turanová, kontakt: 0911 100 852, e-mail: starostka@senohrad.sk


Ing. Anna BUČÍKOVÁ

  • ekonomický úsek
  • zastupovanie matriky
telefón: +421 45 54 02 631
mobil: +421 911 863 393

e-mail:  ekonomka.senohrad@gmail.com


Ing. Ivana TRYZNOVÁ

  • matrika
  • daň z nehnuteľnosti
  • evidencia obyvateľstva
  • osvedčovanie listín a podpisov
  • cintorín
telefón: +421 45 54 02 631
mobil: +421 911 397 117

e-mail: matrika@senohrad.sk
Mohlo by Vás zaujímať: