Obecný úrad
Senohrad 151
962 43 Senohrad

IČO: 00320234

DIČ: 202 115 2606

telefón:
+421 45 54 02 631

e-mail:
info@senohrad.sk

VÚB a.s. pobočka Krupina

IBAN: SK71 0200 0000 0000 0162 0412 


starostka obce

Mgr. Oľga Bartková, kontakt: 0911 100 852, e-mail: starostka@senohrad.sk


Ing. Anna BUČÍKOVÁ

 • ekonomický úsek
 • zastupovanie matriky
telefón: +421 45 54 02 631
mobil: +421 911 863 393

e-mail:  ekonomka.senohrad@gmail.com


Ing. Ivana TRYZNOVÁ

 • matrika
 • daň z nehnuteľnosti
 • evidencia obyvateľstva
 • osvedčovanie listín a podpisov
 • cintorín
telefón: +421 45 54 02 631
mobil: +421 911 397 117

e-mail: matrika@senohrad.sk


Mária GUTTENOVÁ

 • doručovateľka 
 • knihovníčka
 • upratovačka

mobil: +421 902 500 710 


Štefan ŠKRABAN

 • údržbár
 • kurič
 • správca cintorína

mobil: +421 902 273 834


Milan DROZDY, ml.

 • technická údržba, ozvučenie, osvetlenie
 • mobil: +421 910 101 200

  e-mail: technik@senohrad.sk

Mohlo by Vás zaujímať: