• Obecný úrad
 • Pošta
 • Rímsko-katolícky farský úrad
 • Materská škola
 • Knižnica
 • Požiarna zbrojnica
 • Dom smútku
 • Futbalové ihrisko
 • Multifunkčné ihrisko /futbal, tenis, volejbal,/
 • Predajňa rozličného tovaru
 • Pohostinstvo
 • Verejný vodovod
 • Telekomunikačné zariadenia /telefón, internet/
 • Verejné osvetlenie
 • Miestny rozhlas
 • Autobusová doprava