Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen - pracovisko Krupina
ČSA 2190/3
963 01 Krupina
tel.: 045 55 11 300
fax: 045 55 11 595
e-mail:
www: www.upsvar-zv.sk
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
8:00 - 15:00
8:00 - 15:00
9:00 - 17:00
nestránkový deň
8:00 - 12:00

Okresný úrad Krupina - odbor starostlivosti o životné prostredie
ČSA 2190/3
963 01 Krupina
tel.: 045 55 11 601
fax: 
e-mail: ozp@ka.ouzp.sk
www: www.ka.ouzp.sk
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
8:00 - 15:00
8:00 - 15:00
8:00 - 16:00
8:00 - 15:00
8:00 - 14:00

Okresný úrad Zvolen, odbor živnostenského podnikania - pracovisko Krupina
ČSA 2190/3
963 01 Krupina
tel.: 0961 635 783
fax:
e-mail: ozpo.ka@minv.sk
www:
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
8:00 - 15:00
8:00 - 15:00
8:00 - 16:00
8:00 - 15:00
8:00 - 14:00

Správa katastra Krupina
ČSA 2190/3
963 01 Krupina
tel.: 045 55 11 698
fax: 045 55 19 051
e-mail: skka@gku.sk
www: www.geodesy.gov.sk
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
8:00 - 15:00
nestránkový deň
8:00 - 16:30
nestránkový deň
8:00 - 12:30

Daňový úrad
Kuzmányho 2191/4
963 01 Krupina
tel.: 045 55 21 487
fax: 045 55 11 279
e-mail: du.ka@bb.drsr.sk
www: www.drsr.sk
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
8:00 - 16:00
nestránkový deň
8:00 - 17:00
nestránkový deň
8:00 - 12:00