Deň konania volieb: 08.06.2024

Obec Senohrad utvorila 1 volebný okrsok.

Volebná miestnosť: veľká zasadačka Obecného úradu

Senohrad č. 151

Zapisovateľka: Ing. Anna Bučíková

e-mail na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a

náhradníka do OVK Senohrad:      info@senohrad.sk

e-mail na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: info@senohrad.sk