Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že 10.05.2022 v  čase od 10:30 do 16:30 bude prerušená distribúcia elektriny na súpisných číslach: 269, 270, 271, 272, 274.