Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Senohrad oznamuje rodičom, že zápis detí do Materskej školy pri Základnej škole Senohrad na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v dňoch od 03.05.2021 do 12.05.2021 v čase od 06:30 hod. do 16:00 hod. v priestoroch materskej školy.

Žiadosť si môžte vyzdvihnúť v MŠ denne od 06:30 hod. do 16:00 hod.