OBEC SENOHRAD

Počet volebných obvodov:   1

Počet volebných okrskov:    1

Počet poslancov Obecného zastupiteľstva na celé nasledujúce volebné obdobie 2022-2026:        7

Rozsah výkonu funkcie starostu obce na celé nasledujúce  volebné obdobie 2022-2026:               úväzok 1,0

E-mailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK:               info@senohrad.sk

Zapisovateľ MVK Senohrad:        Anna Bučíková, kontakt:  0911863393 , ekonomka.senohrad@gmail.com     

Volebná miestnosť :                     zasadačka Obecného úradu Senohrad č. 151