Miestna - Mestská1) volebná komisia v

SENOHRADE

uverejnenie výsledkov

volieb poslancov obecného - mestského - miestneho1) zastupiteľstva
a volieb starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti
1)

Miestna  - Mestská1) volebná komisia v SENOHRADE ,
podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  uverejňuje  výsledky volieb poslancov obecného - mestského - miestneho1) zastupiteľstva a volieb starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1), ktoré sa konali 29. októbra 2022.

A.           Do Obecného - Mestského - Miestneho1) zastupiteľstva v Senohrade
boli zvolení:

Zuzana Stankovičová, Kresťanskodemokratické hnutie

Ján Orem, SMER – sociálna demokracia

Jozef Malček, Mgr., Kresťanskodemokratické hnutie

Jozef Tryzna, Kresťanskodemokratické hnutie

Emil Korčok, nezávislý kandidát

Lukáš Matejka, ŽIVOT – národná strana

Martina Oremová, Ing., HLAS – sociálna demokracia

B.             starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1) Senohrad
bol zvolený:

Erika Turanová, Mgr., nezávislý kandidát

 
  1.    

          

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
30. 10. 2022  zverejnenie výsledkov - samospráva obcí 101 kB [pdf]