Od 01.06.2022 končí svoju činnosť odberné miesto na Covid 19 - MOM Štúrova s.r.o  Zvolen,

prevádzka  kino Kultúra Krupina.