REFERENDUM 21.1.2023    od 7,00 hod. do 22,00 hod.


Obec Senohrad

Volebný okrsok: 1

Volebná miestnosť: zasadačka Obecného úradu, Senohrad 151

Zapisovateľ: Anna Bučíková, Ing., kontakt: 0911 863393, ekonomka.senohrad@gmail.com

E-mailová adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do OVK:       info@senohrad.sk

E-mailová adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou:         info@senohrad.sk


ŽIADOSŤ O VYDANIE HLASOVACIEHO PREUKAZU 

O vydanie hlasovacieho preukazu je možné požiadať osobne na Obecnom úrade v Senohrade, 962 43  Senohrad 151 v úradných hodinách najneskôr do 20.01.2023 do 14,00 hod. príp. e-mailom na e-mailovej adrese: info@senohrad.sk.

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
08. 11. 2022  Referendum, informácie pre voliča 273 kB [pdf]