Mestské lesy, s.r.o. Krupina ponúka na predaj:


- štiepanú metrinu - palivové drevo v 1m dĺžkach

cena s DPH 111,11€/m3 (cena za meter kubický dreva)

čo zodpovedá 60€/prm (cena za priestorový meter)

 

Info: 0903 396 773, 0911 283 120

 

Zabezpečená je aj služba nákladným autom MAN za poplatok 50-80€ za fúru v blízkom okolí Krupiny

1 fúra = cca 2,7 m3   čo zodpovedá 5 prm


- štiepané palivové drevo

cena s DPH 125 €/m3 (cena za meter kubický dreva)

čo zodpovedá 57,50 €/prm (cena za priestorový meter)

 

Info: 0903 396 773, 0911 283 120

 

1 fúra = cca 2,2 až 2,77 m3   čo zodpovedá 4,1-5,1 prm