Novelizáciou zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách sa sprísnili podmienky likvidácie obsahu žúmp na Slovensku. Zákon jednoznačne zadefinoval, kde sa tieto odpadové vody zneškodňujú, akým spôsobom a ako sa kontroluje plnenie tejto povinnosti.

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
22. 11. 2021  Zákonná povinnosť likvidovania odpadových vôd zo žúmp 70 kB [pdf]