Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) zapísal do registra 13. 4. 2023 zemepisné označenie výrobku „Senohradská výšivka“.

Špecifikáciu výrobku možno nájsť na stránke úradu alebo vo vestníku úradu:

https://www.indprop.gov.sk/oznacenia-povodu-vyrobkov-a-zemepisne-oznacenia-vyrobkov/oznacenia-povodu-a-zemepisne-oznacenia/databazy/zoznam-op-zo/narodny-register/zoznam-zapisanych-a-chranenych-oznaceni-povodu-a-zemepisnych-oznaceni-do-registra-uradu-priemyselneho-vlastnictva-slovenskej-republiky

Označenie je zverejnené pod poradovým číslom 26 a po kliknutí na číslo vestníka sa otvorí príslušný vestník a následne je potrebné vybrať v záložke vľavo časť „Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov a otvorí sa celý dokument. 

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
23. 05. 2023  Info po zápise zemepisného označenia 122 kB [pdf]