Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s : oznamuje, že na základe rozhodnutia ÚRSO č. 0119/2023 s účinnosťou od 1.3.2023 došlo k zmene ceny vodného a stočného.

Ceny sú zverejnené na internetovej stránke dodávateľa.

Za účelom urýchlenia zistenia stavu vodomeru, odberateľom vody, ktorí majú u dodávateľa evidované telefónne číslo, boli/budú zaslané interaktívne SMS-ky /i-SMS/ pre zaslanie foto a stavu vodomeru prostredníctvom aplikácie.

Dodávateľ žiada občanov, ktorým bola i-SMS doručená, aby pre nahlásenie stavu vodomeru prednostne využili túto možnosť.


Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
07. 03. 2023  Oznámenie pre obce k zmene ceny - marec 2023 na www stranku (4) 517 kB [pdf]