Z dôvodu rekonštrukcie vozovky na komunikácii č. II/527

bude od 09.05.2023 uzatvorená trasa smer Senohrad od križovatky na Malej Zábave po autobusovú zastávku Hvodlikov Laz.