Vedúca pošty v Senohrade oznamuje, že dňa 24.6.2022 bude pošta otvorená od 7:45 do 8:45 hod.

Dňa 30.6.2022 bude pošta zatvorená.