Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvo Ministerstva kultúry SR na sumu 15000,-- EUR. Obec Senohrad zabezpečuje aj spolufinancovanie z vlastných zdrojov.

Obec realizuje  po odsúhlasení postupu prác a materiálov Pamiatkovým úradom v Banskej Bystrici:

- výmenu celého krovu (nakoľko pôvodný bol úplne znehodnotený a poškodený hnilobou) 

- výmenu slamennej krytiny - od 12.11.2020


Chceme zachovať úplne pôvodnú architektúru obce Senohrad a jedinečnosť ľudového domu so slamenou strechu v širokom okolí.


Priložené fotografie