21.12.2017 - 5. RIADNE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE SENOHRAD
uznesenie č 10-2017. [docx / 32 kB]
03.11.2017 - 5. MIMORIADNE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE SENOHRAD
príloha FO ONB,B1,B2. [xlsx / 11 kB]
uzn.92017. [docx / 16 kB]
19.9.2017 - 14.09.2017 4. RIADNE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE SENOHRAD
uznesenie 82017. [docx / 15 kB]
18.8.2017 - 4. MIMORIADNE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE SENOHRAD
uznesenie č. 7-2017. [docx / 16 kB]
27.6.2017 - 3. RIADNE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE SENOHRAD
uznesenie č. 6-2017. [docx / 18 kB]
24.4.2017 - 2. RIADNE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE SENOHRAD
Uzn. č. 5_2017. [docx / 14 kB]
07.4.2017 - 3. MIMORIADNE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE SENOHRAD
uznesenie 4-2017. [docx / 19 kB]
23.3.2017 - 2. MIMORIADNE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE SENOHRAD
uzn. 3_2017 z 2. mim. OZ 21.03.2017. [docx / 14 kB]
28.2.2017 - 1. RIADNE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE SENOHRAD
Uzn. č. 22017. [docx / 14 kB]
17.1.2017 - 1. MIMORIADNE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE SENOHRAD
uznesenie č. 1-2017 (1). [docx / 23 kB]