Voľné pracovné miesta


Zamestnávateľ

Názov: Základná škola s materskou školou Senohrad

Adresa: Senohrad 129, 962 43 Senohrad

Kontakt: zssenohrad@gmail.com, 0903638221


Kategória zamestnanca

pedagogický asistent


Kvalifikačné predpoklady

v zmysle Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v

znení neskorších predpisov s poukazom na Vyhlášku MŠVVaŠ SR 1/2020 o kvalifikačných

predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov


Zoznam požadovaných dokladov

žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,

súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z.,

čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 Zákona č. 138/2019 Z. z.


Iné požiadavky

- zmluva na dobu určitú, nástup od 01.09.2022 do 31.08.2023, 2 voľné pracovné miesta

- asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

- žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou,

e-mailom, prípadne doručiť osobne najneskôr do 05. 08. 2022

- práca s PC na užívateľskej úrovni, vzťah k práci s deťmi


Zamestnávateľ

Názov: Základná škola s materskou školou Senohrad

Adresa: Senohrad 129, 962 43 Senohrad

Kontakt: zssenohrad@gmail.com, 0903638221


Kategória zamestnanca

učiteľ 2.stupňa ZŠ – s aprobáciou MAT


Kvalifikačné predpoklady

v zmysle Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v

znení neskorších predpisov s poukazom na Vyhlášku MŠVVaŠ SR 1/2020 o kvalifikačných

predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov


Zoznam požadovaných dokladov

žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,

súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z.,

čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 Zákona č. 138/2019 Z. z.


Iné požiadavky

- zmluva na dobu určitú, nástup od 01.09.2022 do 03.06.2024 (zastupovanie počas RD)

- žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou,

e-mailom, prípadne doručiť osobne najneskôr do 05. 08. 2022

- zdravotná spôsobilosť, práca s PC na užívateľskej úrovni, práca s interaktívnou tabuľou,

osobnostné predpoklady: zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilita,

tvorivosť, trpezlivosť a kladný vzťah k práci s deťmi


Zamestnávateľ

Názov: Základná škola s materskou školou Senohrad

Adresa: Senohrad 129, 962 43 Senohrad

Kontakt: zssenohrad@gmail.com, 0903638221


Kategória zamestnanca

pedagogický asistent

Kvalifikačné predpoklady

v zmysle Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v

znení neskorších predpisov s poukazom na Vyhlášku MŠVVaŠ SR 1/2020 o kvalifikačných

predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov


Zoznam požadovaných dokladov

žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,

súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z.,

čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 Zákona č. 138/2019 Z. z.


Iné požiadavky

- zmluva na dobu určitú, nástup od 01.09.2022 do 31.08.2023 - 50% - ný úväzok + doplnenie

úväzku predmetmi na druhom stupni ZŠ

- žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou,

e-mailom, prípadne doručiť osobne najneskôr do 05. 08. 2022

- práca s PC na užívateľskej úrovni, vzťah k práci s deťmi