ZverejnenéNázovZmluvná stranaIČO
06.12.2023 Kúpna zmluva [2 306 kB - pdf] Jozef Lazár
06.12.2023 Kúpna zmluva [2 024 kB - pdf] Milan Tryzna
06.11.2023 Zmluva č. 4/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Senohrad v zmysle VZN č. 2/2019 v roku 2023 [142 kB - pdf] Spolok včelárov Slovenska, Senohradský včelársky spolok regi
25.10.2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb č. 115/2023/ŽoPPM [1 366 kB - pdf] DUO PROjekt, s.r.o. 55061249
02.10.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 171 KD [3 034 kB - pdf] Katarína Degúľová
31.08.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 171 MO [165 kB - pdf] Oremová Mária
31.08.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 171 RS [165 kB - pdf] Slúková Radka
01.08.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 171 DD [166 kB - pdf] Dávid Dolinský
01.08.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 171 ŠŠ [165 kB - pdf] Štefan Šustek
01.08.2023 Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme [3 914 kB - pdf] Zákl.organizácia Slove.odbor.zväzu pri Ocú Bzovík
24.07.2023 Kúpna zmluva [3 636 kB - pdf] Turan Ľuboslav; , Turan Ján
18.07.2023 Kúpna zmluva [3 781 kB - pdf] SIEKOR, s.r.o. 52205916
12.07.2023 Zmluva o dielo č. OcU-D-02/2023 [17 573 kB - pdf] AVA - stav Group s.r.o. 54024960
27.06.2023 Zmluva o poskytnutí služieb č. 115/2023/ŽoPPM [4 522 kB - pdf] DUO PROjekt, s.r.o. 55061249
23.06.2023 Dodatok k Zmluve č. ZO/2019C20670-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov [1 124 kB - pdf] osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence 50528041
23.06.2023 Zmluva o účinkovaní [672 kB - pdf] OZ THZ Carpona, Dolný Jalšovík 3 42307538
15.06.2023 Zmluva o poskytnutí reklamných a propagačných predmetov [683 kB - pdf] Coop Jednota Krupina, spotrebné družstvo 00169021
13.06.2023 Notárska zápisnica [2 074 kB - pdf] Erik Mozoľa
12.06.2023 Kúpna zmluva [185 kB - pdf] Grendel Jaroslav a Grendelová Marta
05.06.2023 Zmluva o reklame a prezentácii [5 653 kB - pdf] STRABAG s.r.o. 17317282
02.06.2023 Zmluva o reklame [3 029 kB - pdf] Blumeria consulting s.r.o. 46989617
29.05.2023 ZMLUVA O DODÁVKE SOFTVÉROVÝCH PRODUKTOV A POSKYTOVANÍ SERVISNÝCH SLUŽIEB [581 kB - pdf] INISOFT s. r. o, Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica 45234469
23.05.2023 Zmluva č. 523 077 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR [3 066 kB - pdf] Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474
28.04.2023 Zmluva o zhodnotení odpadu v zariadení na zhodnocovanie odpadov v kompostárni bioodpadu Záhorce č. 1/2023 [3 521 kB - pdf] ELEMONT, s.r.o. 36682527
27.04.2023 Poistná zmluva PZP DHZ protipovodňový vozík [202 kB - pdf] Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štát 54228573
27.04.2023 Poistná zmluva PZP DHZ Iveco Daily [202 kB - pdf] Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štát 54228573
21.03.2023 Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člene ZMOS [3 183 kB - pdf] DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEU 45736359
17.03.2023 Dohoda na odchyt a umiestnenie psov [1 067 kB - pdf] Erika Lojová
08.03.2023 Zmluva č. 3/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Senohrad v zmysle VZN č. 2/2019 v roku 2023 [128 kB - pdf] Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Senohrad
08.03.2023 Zmluva č. 1/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Senohrad v zmysle VZN č. 2/2019 v roku 2023 [130 kB - pdf] Telovýchovná jednota Družstevník Senohrad
07.03.2023 Poistná zmluva - poistenie majetku Senohrad 151, 171, 188, DS, HZ, OZS, chodník do kostola a poistenie zodpovednosti za škodu [9 692 kB - pdf] Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratis 54 228 573
06.03.2023 Zmluva o dielo - - výmena svietidiel verejného osvetlenia v obci Senohrad [159 kB - pdf] MM Unistav s.r.o. Zastúpený: Milanom Drozdym - konateľom 51656493
06.03.2023 Zmluva č. 2/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Senohrad v zmysle VZN č. 2/2019 v roku 2023 [127 kB - pdf] DHZ Senohrad
02.03.2023 Zmluva o poskytnutí služieb [200 kB - pdf] DUO PROjekt, s. r. o., Námestie Štefana Moysesa 4, 974 01 B 55061249
31.01.2023 Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu [2 790 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. vienna Insurance Group 31595545
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 MM [130 kB - pdf] Maroš Matejka
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 KŽ [131 kB - pdf] Katarína Žigmundová
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 PG [132 kB - pdf] Pavel Gažov
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 MO [132 kB - pdf] Mária Oremová
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 RO [131 kB - pdf] Rudolf Orem
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 RS [131 kB - pdf] Radka Slúková
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 MM [131 kB - pdf] Mária Mackovciová
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 AP [131 kB - pdf] Angelika Packová
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 SJ,MC [132 kB - pdf] Mária Cviková, Slavomír Jucha
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 MV [130 kB - pdf] Milan Vidhold
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 JZ [131 kB - pdf] Jozef Záchenský
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 EF [130 kB - pdf] Eva Findrová
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 MA [130 kB - pdf] Margita Augustínová
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 VT [130 kB - pdf] Vladimír Tryzna
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 ZP [131 kB - pdf] Zdenka Pupalová
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 KA [130 kB - pdf] Katarína Ančinová
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 ŠD,MD [132 kB - pdf] Štefan Dobrocký, Monika Dobrocká
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 ŠD [131 kB - pdf] Šimon Dolinský
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 MN [131 kB - pdf] Margita Nôtová
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 PD [131 kB - pdf] Peter Dolinský
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 MD [131 kB - pdf] Milan Drozdy
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 JK [131 kB - pdf] Jana Končeková
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 AM [131 kB - pdf] Anna Mlynáriková
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 AL [130 kB - pdf] Anna Luciaková
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 AK [131 kB - pdf] Andrea Kročilová
05.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 PB [131 kB - pdf] Peter Belis
02.01.2023 Zmluva o zimnej údržbe miestnych komunikácií v obci Senohrad [3 196 kB - pdf] Martin Drozdy Senohrad 49 40543617
01.01.2023 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 IGB [131 kB - pdf] Ivana Gombárová Belisová
Mohlo by Vás zaujímať: