ZverejnenéNázovZmluvná stranaIČO
28.12.2022 Cenník služieb - rok 2023, Dodatok k zmluve č. V 597/08 [2 010 kB - pdf] Marius Pedersen 34 115 901
07.12.2022 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 PJ [58 kB - doc] Pavel Jambrich Horné Mladonice 13
30.11.2022 Zmluva č. 5/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Senohrad v zmysle VZN č. 2/2019 v roku 2022 [129 kB - pdf] Folklórna skupina Hrachovinka, Ing. Martina Oremová, Senohra
11.10.2022 Zmluva o dielo - Rekonštrukcia miestnej komunikácie s chodníkom [745 kB - pdf] STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava 17317282
06.10.2022 Nájomná zmluva č. 17/02/2022 - nájom pozemkov [3 728 kB - pdf] Poľnohospodárske družstvo Senohrad 00210064
06.10.2022 Zmluva o príspevku Coop Jednota Krupina, spotrebné družstvo [648 kB - pdf] Coop Jednota Krupina, spotrebné družstvo 00169021
19.09.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - Chodník do kostola v obci Senohrad [730 kB - pdf] STRABAG s.r.o. 17317282
12.09.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta [32 kB - pdf] Mária Stankovičová
09.09.2022 Zmluva č. 4/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Senohrad v zmysle VZN č. 2/2019 v roku 2022 [129 kB - pdf] DHZ Senohrad
08.09.2022 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 MM [130 kB - pdf] Maslíková Marcela
05.09.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta [32 kB - pdf] Mária Stankovičová
02.09.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta [32 kB - pdf] Mária Stankovičová
24.08.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta [32 kB - pdf] Mária Korčková
24.08.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta [32 kB - pdf] Mária Korčoková
24.08.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta [32 kB - pdf] Mária Korčoková
24.08.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta [32 kB - pdf] Mária Korčoková
24.08.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta [32 kB - pdf] Mária Korčoková
24.08.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta [32 kB - pdf] Mária Korčoková
24.08.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta [32 kB - pdf] Mária Korčoková
24.08.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta [32 kB - pdf] Jozef Orem
24.08.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta [32 kB - pdf] Antonia Stehlíková
02.08.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta [32 kB - pdf] Mária Žigmundová
02.08.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta [32 kB - pdf] Mária Žigmundová
02.08.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta [32 kB - pdf] Mária Žigmundová
02.08.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta [32 kB - pdf] Mária Žigmundová
01.08.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta [32 kB - pdf] Mária Žigmundová
01.08.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta [32 kB - pdf] Mária Žigmundová
01.08.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta [32 kB - pdf] Mária Žigmundová
01.08.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta [32 kB - pdf] Mária Žigmundová
01.08.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta [32 kB - pdf] Anna Vidholdová
01.08.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta [32 kB - pdf] Anna Vidholdová
01.08.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta [32 kB - pdf] Anna Vidholdová
01.08.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta [33 kB - pdf] Ing. Margita Augustínová
01.08.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta [33 kB - pdf] Ing. Margita Augustínová
01.08.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta [33 kB - pdf] Ing. Margita Augustínová
01.08.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta [33 kB - pdf] Anna Čierna
20.07.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta [32 kB - pdf] Katarína Macková
20.07.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta [32 kB - pdf] Katarína Macková
18.07.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta [32 kB - pdf] Eva Packová
13.07.2022 Kúpna zmluva [142 kB - pdf] Vaisová Slávka
13.07.2022 ZMLUVA O VYBUDOVANÍ A PREVÁDZKOVANÍ TELEKOMUNIKAČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI [137 kB - pdf] Detronics, s.r.o. 45318565
02.05.2022 ZMLUVA č. 522 079 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvotená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka [3 036 kB - pdf] Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474
29.03.2022 Mandátna zmluva [67 kB - pdf] NET.BUSINESS s.r.o. , I. Krasku 707/2, 971 01 Prievidza 36329088
29.03.2022 Kúpna zmluva [976 kB - pdf] Matejka Lukáš
22.02.2022 Zmluva o dielo č. 2/2022 [17 007 kB - pdf] Jozef Šaranko STEAM 33252459
Mohlo by Vás zaujímať: