ZverejnenéNázovZmluvná stranaIČO
20.12.2021 Kúpna zmluva [43 kB - pdf] Dolinská Cecília, Luciaková Anna, Brčicová Katarína, Čierny
13.12.2021 Dodatok k zmluve č. 1/2021 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Senohrad v zmysle VZN č. 2/2019 v roku 2021 [129 kB - pdf] Telovýchovná jednota Družstevník Senohrad
18.11.2021 Kúpna zmluva [53 kB - pdf] Dolinská Cecília, Luciaková Anna, Brčicová Katarína, Matejko
21.10.2021 Zmluva na vykonávanie zberu drobného stavebného odpadu [209 kB - pdf] Infoland, s.r.o. 46713816
12.10.2021 Notárska zápisnica, kúpna zmluva [130 kB - pdf] Mária Cviková
07.10.2021 Zmluva č. 5/2021 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Senohrad v zmysle VZN č. 2/2019 v roku 2021 [62 kB - pdf] Spolok včelárov Slovenska, Senohradský včelársky spolok regi
01.10.2021 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 188 ZJ [130 kB - pdf] Záchenský Jozef
27.09.2021 ZMLUVA O DIELO na prípravu a realizáciu prác, uzatvorenú podľa §536 a násl. Obchodného zákonníka [530 kB - pdf] LAMARSTAV s.r.o. 47629398
14.09.2021 Zmluva č. 4/2021 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Senohrad v zmysle VZN č. 2/2019 v roku 2021 [62 kB - pdf] Slovenský zväz zdravotne postihnutých Senohrad
14.09.2021 Zmluva č. 3/2021 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Senohrad v zmysle VZN č. 2/2019 v roku 2021 [63 kB - pdf] Jednota dôchodcov Slovenska v Senohrade
14.09.2021 Zmluva č. 2/2021 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Senohrad v zmysle VZN č. 2/2019 v roku 2021 [62 kB - pdf] Folklórna skupina Hrachovinka Senohrad
02.09.2021 Mandátna zmluva - stavebný dozor na stavbe "KC Senohrad stavba" v rámci projektu "Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba Senohrad" [1 073 kB - pdf] STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. Štúrova 412, 952 01 Vráble 38557277
16.08.2021 Kúpna zmluva [513 kB - pdf] Guttenová Katarína
13.08.2021 Kúpna zmluva O2 mobil [100 kB - pdf] O2 slovakia, s.r.o. Aupark Tower Einsteinova 24 851 01 Brat 35848863
13.08.2021 Kúpna zmluva O2 mobil [105 kB - pdf] O2 Slovakia, s.r.o. Aupark Tower Einsteinova 24 851 01 Brati 35848863
13.08.2021 Kúpna zmluva O2 mobil [104 kB - pdf] O2 Slovania, s.r.o. Aupark Tower Einsteinova 24 851 01 Brat 35848863
28.07.2021 Zmluva o dielo [6 472 kB - pdf] I.S.O.N spol. s r.o., Kráľová 752/11, 962 01 Zvolenská Slat 43779280
09.07.2021 Poistná zmluva - PZP prívesný vozík [91 kB - pdf] Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratis 35709332
07.07.2021 Zmluva o poskytovaní audtíroských služieb na rok 2021 [1 180 kB - pdf] Ing. Milena Korcová, Májová 50, 966 81 Žarnovica 30197996
01.07.2021 Zmluva o dielo [332 kB - pdf] Martin Drozdy, Senohrad 49 40543617
25.05.2021 Kúpna zmluva [565 kB - pdf] Ján Dolinský a Margita Dolinská
12.05.2021 Zmluva č. 521 067 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR [916 kB - pdf] Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Brati 00177474
30.04.2021 Kúpna zmluva [848 kB - pdf] Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 B 37828100
23.04.2021 Zmluva č. 1/2021 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Senohrad v zmysle VZN č. 2/2019 v roku 2021 [62 kB - pdf] Telovýchovná jednota Družstevník Senohrad
31.03.2021 Kúpna zmluva [619 kB - pdf] Jana Hriňová
22.03.2021 Mandátna zmluva [1 744 kB - pdf] Pinkfreedom s.r.o. 50245376
09.03.2021 Kúpna zmluva a zmluva o vecnom bremene [1 715 kB - pdf] Dolinský Ján a Margita Dolinská
16.02.2021 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve zo dňa 20.5.2011 [658 kB - pdf] Rímskokatolícka cirkev, farnosť Senohrad 37820001
15.02.2021 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 LA [129 kB - pdf] Luciaková Anna
29.01.2021 Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení [2 193 kB - pdf] Nemocnica AGEL Zvolen, a.s., Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 45594929
22.01.2021 Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení [2 884 kB - pdf] Nemocnica AGEL Zvolen, a.s. 45594929
15.01.2021 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 171 OR [130 kB - pdf] Orem Rudolf
11.01.2021 Zimná údržba [854 kB - pdf] Martin Drozdy 40543617
01.01.2021 Nájomná zmluva - garáž pri budove zdravotného strediska [281 kB - pdf] Andrea Putnokyová
01.01.2021 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 KJ [131 kB - pdf] Končeková Jana
01.01.2021 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 188 DS [130 kB - pdf] Dolinský Šimon
01.01.2021 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 188 NM [130 kB - pdf] Nôtová Margita
01.01.2021 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 188 AK [129 kB - pdf] Ančinová Katarína
01.01.2021 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 188 FE [129 kB - pdf] Findrová Eva
01.01.2021 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 188 TV [130 kB - pdf] Tryzna Vladimír
01.01.2021 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 188 VM [129 kB - pdf] Vidhold Milan
01.01.2021 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 171 CHZ, CHP, SS [130 kB - pdf] Chobodová Zuzana, Choboda Pavel, Šustek Štefan
01.01.2021 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 188 CM,SJ [131 kB - pdf] Cviková Mária, Jucha Slavomír
01.01.2021 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 188 PZ [130 kB - pdf] Pupalová Zdenka
01.01.2021 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 188 AM [129 kB - pdf] Augustínová Margita
01.01.2021 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 171 DD [130 kB - pdf] Dolinský Dávid
01.01.2021 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 171 PA [130 kB - pdf] Packová Angelika
01.01.2021 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 171 BP [130 kB - pdf] Brčica Pavel
01.01.2021 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 171 SR [130 kB - pdf] Slúková Radka
01.01.2021 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 171 MM [130 kB - pdf] Mackovciová Mária
01.01.2021 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 171 OM [131 kB - pdf] Oremová Mária
01.01.2021 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 171 GP [131 kB - pdf] Gažov Pavel
01.01.2021 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 171 ZK [130 kB - pdf] Žigmundová Katarína
01.01.2021 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 171 MM [130 kB - pdf] Matejka Maroš
01.01.2021 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 BP [129 kB - pdf] Belis Peter
01.01.2021 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 KA [130 kB - pdf] Kročilová Andrea
01.01.2021 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 VK [129 kB - pdf] Vicianová Katarína
01.01.2021 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 OA [129 kB - pdf] Oremová Anna
01.01.2021 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 MA [130 kB - pdf] Mlynáriková Anna
01.01.2021 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 BI [129 kB - pdf] Belisová Ivana
01.01.2021 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 PD [130 kB - pdf] Dolinský Peter
01.01.2021 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 151 MD [130 kB - pdf] Drozdy Milan
Mohlo by Vás zaujímať: