ZverejnenéNázovZmluvná stranaIČO
22.12.2020 Zmluva o výpožičke a dodací list [1 007 kB - pdf] Slovenská republika - Štatistický úrad SR 00166197
09.12.2020 Dohoda č. 20/33/012/92 [689 kB - pdf] Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen 30794536
04.12.2020 Kúpna zmluva [1 316 kB - pdf] Drozdy Milan, Drozdyová Anna, Matejka Ján
18.11.2020 Dohoda č. 20/33/010/69 [118 kB - pdf] Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen 30794536
11.11.2020 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci [1 053 kB - pdf] Ministerstvo financií Slovenskej republiky 00151742
27.10.2020 ZMLUVA O DIELO [1 000 kB - pdf] Ustugi Ogólno - budowlane Przemystav Woźniak
08.10.2020 Zmluva o dielo [1 200 kB - pdf] Marek Matejka, Senohrad 294 52868559
04.09.2020 Zmluva o poskytnutí služieb [62 kB - pdf] r65 studio, s.r.o. 46 615 776
26.06.2020 ZMLUVA O DIELO [5 596 kB - pdf] Detronics, s.r.o. 45318565
18.06.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MK SR na rok 2020 [2 904 kB - pdf] Ministerstvo kultúry SR, Nám. SN/ č. 33, 813 31 Bratislava 1 00165182
25.05.2020 Zmluva o dielo [4 298 kB - pdf] STRABAG s.r.o.,Mlynské Nivy 61/A, 82518 Bratislava 17317282
27.04.2020 Zmluva č. 5 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Senohrad v zmysle VZN č. 2/2019 v roku 2020 [16 kB - docx] Folkórna skupina Hrachovinka
27.04.2020 Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí [445 kB - pdf] Mesto Krupina, Svätotrojičné nám. č. 4/4, Krupina 00320056
07.04.2020 Mandátna zmluva [1 790 kB - pdf] Profilaxis found, OZ 37816977
31.03.2020 Zmluva o spolupráci [525 kB - pdf] Rozvoj regiónov, združenie právnických osôb, Lhenická 33/13, 50372769
16.03.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR [1 989 kB - pdf] Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Brati 00177474
15.02.2020 Zmluva č. 2 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Senohrad v zmysle VZN č. 2/2019 v roku 2020 [16 kB - docx] Slovenský včelársky spolok región Senohrad
15.02.2020 Zmluva č. 1 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Senohrad v zmysle VZN č. 2/2019 v roku 2020 [16 kB - docx] Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Senohrad
15.02.2020 Zmluva č.4 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Senohrad v zmysle VZN č. 2/2019 v roku 2020 [16 kB - docx] Telovýchovná jednota Družstevník Senohrad
15.02.2020 Zmluva č. 3 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Senohrad v zmysle VZN č. 2/2019 v roku 2020 [16 kB - docx] Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO Senohrad
17.01.2020 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU [10 242 kB - pdf] Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej Republiky 30416094
15.01.2020 Zmluva o servisnom prenájme rohoží [649 kB - pdf] Lindstrom, s.r.o., Orešianska 3, 917 01 Trnava 35742364
03.01.2020 Zmluva o dielo - Chodník do kostola v obci Senohrad [5 450 kB - pdf] STRABAG s.r.o.Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava 17317282
Mohlo by Vás zaujímať: