ZverejnenéNázovZmluvná stranaIČO
31.12.2019 Zmluva o dielo (Údržba a modernizácia miestneho rozhlasu) [1 980 kB - pdf] EMPEMONT SLOVAKIA, s.r.o., Michalská 9, 811 03 Bratislava 44618981
31.12.2019 ZMLUVA O DIELO [923 kB - pdf] MM Unistav s.r.o. 51656493
31.12.2019 ZMLUVA O DIELO [3 350 kB - pdf] SPIN - SK s.r.o. 48118621
31.12.2019 ZMLUVA O DIELO [2 770 kB - pdf] ENERCOM s.r.o. 44658591
10.12.2019 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí [478 kB - pdf] Mesto Krupina, Svätotrojičné nám. č. 4/4, Krupina 00320056
09.12.2019 Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 2019031501 zo dňa 15.3.2019 [359 kB - pdf] Občianske združenie ZVOLENSKO 37997700
01.12.2019 ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ ZIMNEJ ÚDRŽBY - ODHŔŇANIE SNEHU [878 kB - pdf] Poľnohospodárske družstvo Senohrad 00210064
01.12.2019 Zmluva o zabezpečení zimnej údržby [1 115 kB - pdf] Martin Drozdy, Senohrad 49, 962 43 40543617
06.11.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality [5 819 kB - pdf] Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky- Okresný úrad Bansk 00151866
30.10.2019 ZMLUVA O DIELO [1 654 kB - pdf] MM Unistav s.r.o. 51656493
30.10.2019 ZMLUVA O DIELO [1 831 kB - pdf] MM Unistav s.r.o. 51656493
14.10.2019 Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník [492 kB - pdf] KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Isurance Group 31595545
30.09.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 [4 367 kB - pdf] Úrad vlády Slovenskej republiky, Nám.slobody 1, 813 70 Brat 00151513
29.09.2019 ZMLUVA O DIELO [2 219 kB - pdf] PLATAN TEAM s.r.o. 44196237
26.09.2019 Zmluva o poskytnutí finanančných prostriedkov [4 328 kB - pdf] Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Sta 42418933
25.09.2019 Komisionárska zmluva - kupóny "Cheque Déjeuner" [1 621 kB - pdf] Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 820 05 Bratislava 25 31396674
14.06.2019 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb [472 kB - pdf] Ing. Milena Korcová, Š. Moysesa 38/9, 965 01 Žiar nad Hrono 30197996
05.06.2019 ZMLUVA O DIELO Na prípravu a realizáciu prác, uzavretú podľa §536 a násl. Obchodného zákonníka [2 664 kB - pdf] Milan Drozdy - MM Unistav 51926938
01.06.2019 Zmluva o nájme obecného bytu Senohrad 188 DS,DM [132 kB - pdf] Dobrocký Štefan, Dobrocká Monika
31.05.2019 Zmluva č. 648/2019/ODDRF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019 [2 720 kB - pdf] Banskobystrický samosprávny kraj 37828100
30.04.2019 Zmluva o propagácii [414 kB - pdf] ANTAKERIX CZECH s.r.o, Křemencova 178/10, 110 00 Praha 1 01746154
29.04.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR [1 635 kB - pdf] Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Brati 00177474
23.04.2019 ZMLUVA O DIELO Na prípravu a realizáciu prác, uzavretú podľa §536 a násl. Obchodného zákonníka [912 kB - pdf] Štefan Matejka 43171478
15.04.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí [868 kB - pdf] Mesto Krupina, Svätotrojičné nám. č. 4/4, Krupina 00320056
15.03.2019 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania [1 262 kB - pdf] Občianske združenie ZVOLENSKO 37997700
21.02.2019 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby [3 461 kB - pdf] osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041
19.02.2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 25.3.2014 [867 kB - pdf] Záchranná zdravotná služba Bratislava, Antolská 11, 850 07 17336210
12.02.2019 Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa [1 160 kB - pdf] MAPA Slovakia Digital s. r. o. 2022951260
08.02.2019 Zmluva o humanitárnej zbierke použitých textílií, odevov a obuvi [821 kB - pdf] HUMANA People to People Slovakia o. z. 42065534
30.01.2019 Zmluva o poskytovaní údajov [1 055 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030
23.01.2019 Zmluva o humanitárnej zbierke použitých textílií, odevu a obuvi [732 kB - pdf] HUMANA People to People Slovakia o.z. 42065534
23.01.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí [20 kB - docx] Obec Dobrá Niva, Nám. SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva 00319830
04.01.2019 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 2018-2020 [1 799 kB - pdf] Ing. Milena Korcová, Š. Moysesa 38/9, 965 01 Žiar nad Hrono 30197996
Mohlo by Vás zaujímať: