ZverejnenéNázovZmluvná stranaIČO
10.12.2018 ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ ZIMNEJ ÚDRŽBY - posypové práce [914 kB - pdf] Martin Drozdy 40543617
30.11.2018 Údržba požiarnej zbrojnice v Senohrade [915 kB - pdf] MM Unistav s.r.o. 51656493
20.11.2018 Kúpna zmluva [799 kB - pdf] Ján Sečkár, Anton Seko, Pavel Luciak, Denisa Vicianová, Vlas
11.11.2018 Zmluva o krátkodobom nájme motorového vozidla [963 kB - pdf] EUROMOTOR PLUS, k.s., Čerešňová 8A, Banská Bystrica 46406506
08.11.2018 Kúpna zmluva [1 495 kB - pdf] Korčoková Erika
07.11.2018 ZMLUVA o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MVSR [2 392 kB - pdf] Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866
06.11.2018 Kúpna zmluva [145 kB - pdf] Mária Cviková
06.11.2018 Kúpna zmluva [147 kB - pdf] Ing. Ivana Kozinská
31.10.2018 Verejné osvetlenie v Senohrade [1 084 kB - pdf] MM Unistav s.r.o 51656493
02.10.2018 Kúpna zmluva [735 kB - pdf] Slovenský pozemkový fond 17335345
27.09.2018 ZMLUVA O DIELO [1 023 kB - pdf] Milan Drozdy - MM Unistav 51926938
07.09.2018 Kúpna zmluva [71 kB - doc] Pavel Valach a Katarína Valachová
03.09.2018 ZMLUVA O DIELO [1 418 kB - pdf] MM Unistav s.r.o. 51656493
17.08.2018 Nájomná zmluva a dodatok č. 1 [411 kB - pdf] Mária Jambriškinová (zosn.); Anna Francová, Bratislava; Ján
01.08.2018 Zmluva o kontrolnej činnosti - detské ihriská [1 630 kB - pdf] EKOTEC, spol. s r.o. 00687022
01.08.2018 Zmluva o kontrolnej činnosti - multifunkčné ihriská [1 652 kB - pdf] EKOTEC, spol. s r.o. 00687022
18.07.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2018 "Zbierajme pamiatky časov dávnych" [2 452 kB - pdf] BBSK, Nám.SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 37828100
18.05.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka [1 760 kB - pdf] Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474
17.05.2018 Zamestnávateľská zmluva [347 kB - pdf] AXA d.d.s., a.s., Kolárska 6, 811 06 Bratislava 35977540
15.05.2018 ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A FINANCOVANÍ REALIZÁCIE NÁRODNÉHO ŠPORTOVÉHO PROJEKTU VÝSTAVBY, REKONŠTRUKCIE A DOBUDOVANIA FUTBALOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI SENO [3 094 kB - pdf] Slovenský futbalový zväz 00687308
29.03.2018 Dodatok č 1 k NÁJOMNEJ ZMLUVE č. 1/2017 [443 kB - pdf] TECHenergo, s.r.o. 47661046
23.03.2018 Zámenná zmluva a zmluva o vecnom bremene [944 kB - pdf] Anna Vidholdová
29.01.2018 Kúpna zmluva [998 kB - pdf] Juraj Valach
09.01.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí [744 kB - pdf] Mesto Krupina 00320056
Mohlo by Vás zaujímať: