ZverejnenéNázovZmluvná stranaIČO
29.12.2017 Zmluva o dielo príprava projektovej dokumentácie [668 kB - pdf] Profilaxis found, OZ 37816977
30.11.2017 ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ ZIMNEJ ÚDRŽBY - ODHŔŇANIE SNEHU [879 kB - pdf] Poľnohospodárske družstvo Senohrad 00210064
29.11.2017 ZMLUVA O DIELO [13 242 kB - pdf] Štefan Matejka 43171478
21.11.2017 Zmluva o dielo [22 688 kB - pdf] STRABAG s.r.o. 17317282
20.11.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí [568 kB - pdf] Obec Dobrá Niva, Nám. SNP 47/9 00319830
12.10.2017 Nájomná zmluva [3 316 kB - pdf] O2 Slovakia, s.r.o. 35848863
04.10.2017 Darovacia zmluva [238 kB - pdf] Stanislav Mičev, Hronská 29, 974 01 Šalková, Banská Bystrica
02.10.2017 Mandátna zmluva [583 kB - pdf] Ing.arch.Karol Ďurenec, s.r.o. 44485441
04.09.2017 Nájomná zmluva [1 667 kB - pdf] TECHenergo, s.r.o. 47661046
16.08.2017 PROGRAM ROZVOJA MIKROREGIÓNU VÝCHODNÝ HONT NA ROKY 2014 - 2020 (Senohrad) [28 876 kB - pdf]
09.08.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR na rok 2017 [1 995 kB - pdf] SR zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej rep 30416094
26.07.2017 Vodovodná prípojka k futbalovému ihrisku [19 kB - docx] Milan Dolinský, Senohrad a Ľubomír Dolinský, Senohrad
12.07.2017 Kúpna zmluva [738 kB - pdf] Sluka Jozef, Senohrad
07.06.2017 Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve na pozemky [227 kB - pdf] Milan Tryzna a manželka Anna, Senohrad
02.06.2017 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR [1 308 kB - pdf] Dobr.požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, Bratislava 00177474
19.05.2017 Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa [783 kB - pdf] MAPA Slovakia Digital s. r. o. 45325600
19.05.2017 Zmluva o poskytovaní služieb [2 337 kB - pdf] MAPA Slovakia Digital, s. r. o. 45325600
27.04.2017 Darovacia zmluva [980 kB - pdf] SR, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Pri 00151866
29.03.2017 ZMLUVA O VÝPOŽIČKE [2 363 kB - pdf] Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republi 00151866
27.03.2017 Zámenná zmluva na pozemky [718 kB - pdf] Milan Tryzna s manž., Senohrad
02.01.2017 Nájomná zmluva [16 kB - docx] Milan Tryzna, Senohrad
02.01.2017 Nájomná zmluva [16 kB - docx] Jozef Šimun a manž. Katarína, Senohrad
02.01.2017 Nájomná zmluva [16 kB - docx] Pavel Mozoľa a manž.Oľga, Senohrad
Mohlo by Vás zaujímať: