ZverejnenéNázovZmluvná stranaIČO
29.12.2016 Zmluva o úvere CarCredit [424 kB - pdf] UniCredit Leasing Slovakia, a.s. 35730978
05.12.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí [20 kB - docx] Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva 00319830
05.12.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí [19 kB - docx] Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie č. 4/4, 963 01 Krupin 00320056
02.12.2016 Zmluva [1 799 kB - pdf] Marius Pedersen, a.s. 34115901
02.12.2016 ZMLUVA [1 492 kB - pdf] Marius Pedersen, a.s. 34 115 901
02.12.2016 Kúpna Zmluva [371 kB - pdf] RNDr. Jozef Magyar
01.12.2016 Kúpna zmluva [383 kB - pdf] RNDr. Jozef Magyar
30.11.2016 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania [1 123 kB - pdf] Občianske združenie ZVOLENSKO 37997700
16.11.2016 Kúpna zmluva [1 144 kB - pdf] Čierny Ján, Čierna Anna a Poliak Jozef, Poliaková Anna
14.10.2016 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [1 119 kB - pdf] Slovak Telekom, a.s. 35763469
14.10.2016 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [1 111 kB - pdf] Slovak Telekom, a.s. 35763469
14.10.2016 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [1 108 kB - pdf] Slovak Telekom, a.s. 35763469
18.08.2016 Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č.: SITB-OO-2015/000041-179 zo dňa 30.3.2015 [611 kB - pdf] MV SR,Pribinova 2, Bratislava 00151866
02.06.2016 Kúpna zmluva [957 kB - pdf] Gutten Peter a Ľubica, Senohrad
25.05.2016 Zmluva o poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby. [1 728 kB - pdf] CASSI s.r.o., 45 850 020
19.05.2016 Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb [627 kB - pdf] DôVERA zdravotná poisťovňa a.s. 35942436
16.05.2016 Notárska zápisnica [838 kB - pdf] Božena Šimová, Senohrad
26.04.2016 Rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov [2 158 kB - pdf] ENVI-PAK, a.s. 35 858 010
06.04.2016 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR [1 735 kB - pdf] Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474
17.03.2016 Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve [934 kB - pdf] Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Senohrad 37 820 001
18.02.2016 Dodatok č.3 O vývoze triedeného dopadu [1 822 kB - pdf] Marius Pedersen, a.s. 34 115 901
15.01.2016 Mandátna zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania [1 037 kB - pdf] ZVOLENSKO Občianske združenie 37997700
05.01.2016 Licenčná zmluva [1 277 kB - pdf] MADE spol. s r.o. B. Bystrica 36041688
Mohlo by Vás zaujímať: