Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Senohrad oznamuje rodičom, že zápis detí do MŠ na školský rok 2022/2023 sa uskutoční od 09.05.2022 do 20.05.2022 v čase od 6:30 do 16:00 hod. v priestoroch  MŠ denne od 6:30 do 16:00 hod.