Stredoslovenská distribučná oznamuje, že dňa 25.8.2022 v čase od 7:30 do 17:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy na súpisných číslach: 58, 95, 144, 211, 212, 213, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 225, 226, 227, 269, 270, 271, 272, 274, 501