V utorok 31.05.2016 sa v Banskej Bystrici konala krajská súťaž v hasičskom športe, počas ktorej bolo zároveň odovzdaných 20 protipovodňových vozíkov pre obce v Banskobystrickom kraji.

Odovzdávania sa zúčastnil prezident Hasičského a záchranného zboru Alexander Nejedlý, generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Vendelín Horváth, riaditeľ KR HaZZ v Banskej Bystrici Dušan Sľúka ako aj ďalší zástupcovia Hasičského a záchranného zboru a Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.

Balíky protipovodňovej techniky určené na zásahy dobrovoľných hasičov obsahujú niekoľko druhov čerpadiel, generátor elektriny, prenosné osvetlenie a tiež protipovodňové bariéry. Dvadsať vozíkov s technikou si v Banskej Bystrici prevzali zástupcovia obcí Hiadeľ, Nemce, Poniky, Braväcovo, Nemecká, Osrblie, Stará Halič, Utekáč, Muránska Dlhá Lúka, Hrachovo, Teplý Vrch, Čelovce, Záhorce, Čekovce, Litava, Rykynčice, Senohrad, Banský Studenec, Ilja a Pitelová. Prívesné vozíky, ktoré budú uskladnené priamo v ohrozených obciach, pomôžu skrátiť reakčnú dobu na mimoriadnu udalosť a prispejú tak k znižovaniu rozsahu škôd spôsobených povodňami.

(Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2016)

Foto: HaZZ

Priložené fotografie