Názov projektu: Ľudový dom so slamenou strechou v obci Senohrad - Oprava strechy a podkrovia

                             Zmluva č.  MK-5662/2019-423

Účel: bežné výdavky na obnovu strechy a súvisiacich konštrukcií - oprava alebo výmena strešnej krytiny

Poskytnutá dotácia:  vo výške 15000,-- EUR 

Spolufinancovanie:   min. vo výške 1201,-- EUR

                                                                                            Priložené fotografie