Vážení občania, podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, oznamujeme daňovníkom – poplatníkom, u ktorých nastala zmena na daní z nehnuteľností z dôvodu kúpy, predaja, dedenia, darovania alebo iného spôsobu nadobudnutia či úbytku nehnuteľností,  alebo realizácia drobných stavieb a prístavieb, že sú povinní túto zmenu ohlásiť daňovým priznaním k daní z nehnuteľností na obecnom úrade Senohrad správe daní a poplatkov najneskôr do 31.1.2021, prosíme občanov aby sa najprv ohlásili telefonicky u pani Kozinskej  - 0911 397 117, email: matrika@senohrad.sk

 

 -Taktiež pripomíname, že ste povinní prihlásiť alebo odhlásiť psa a to do 30 dní od vzniku alebo zániku tejto daňovej povinnosti.

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
21. 01. 2021  DP - daň za psa 83 kB [pdf]
21. 01. 2021  DP - poučenie 530 kB [pdf]
21. 01. 2021  DP -pozemky+stavby 379 kB [pdf]
21. 01. 2021  DP- Daň z bytu 117 kB [pdf]