Harmonogram vývozu triedeného odpadu pre rok 2017

Kontakt na obecný úrad: 045 54 02 631