Komisie OZ

Kontakt na obecný úrad: 045 54 02 631

 • Komisie OZ

  Komisia sociálna, pre výstavbu a verejný poriadok

  Ing. Andrej Alakša, Senohrad 143 - predseda, poslanec OZ

  Ľuboš Fintor, Senohrad 287 - člen, poslanec OZ

  Štefan Matejka, Senohrad 294 - člen, poslanec OZ

  Ján Čierny, Senohrad 125 - člen, občan

  Ján Malček, Senohrad 99 - člen, občan


  Komisia kultúrna, pre mládež a šport

  Anna Čierna, Senohrad 102 - predsedkyňa, poslankyňa OZ

  Jozef Dolinský, Senohrad 168 - člen, poslanec OZ

  Ján Orem, Senohrad 103 - člen, poslanec OZ

  Mgr. Ladislav Zajac, Senohrad 44 - člen, správca farnosti

  Milan Drozdy ml., Senohrad 49 - člen, občan