Registrácia chovov ošípaných, kde sa chová 1 ošípaná - usmernenie

Kontakt na obecný úrad: 045 54 02 631

  • Registrácia chovov ošípaných, kde sa chová 1 ošípaná - usmernenie

    Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen upozorňuje občanov na povinnosť registrácie chovu ošípaných bezodkladne.

    Všetci chovatelia ošípaných musia mať zaregistrovaný chov aj keď sa jedná o chov len jednej ošípanej. Zaregistrovaní musia byť aj tí chovatelia, ktorí chovajú ošípané pre vlastnú spotrebu. 


    Registrácia - Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen, Námestie SNP 50, Zvolen    Priložené dokumenty(1):