VZN o stanovení podmienok prenajímania nájomných bytov bežného štandardu

Kontakt na obecný úrad: 045 54 02 631